Informacje o domu i budownictwie

Okna i drzwi drewniane- problemy

Tradycyjnymi problemami w przypadku okien z litych okien drewnianych są: zgnilizna, pęcznienie lub odkształcenie stolarkilub zapadanie się na wietrze (z powodu skurczu drewna). Problemy te można rozwiązać poprzez staranną naprawę i wprowadzenie usuwania zanurzenia.
TOP